Novinársky krúžok Kovačičanov ocenený pobytom na Slovensku

Žiaci Základnej školy mladých pokolení v Kovačici – členovia Žurnalistického krúžku pod vedením učiteľky slovenského jazyka Anny Hrkovej sa zúčastnili súťaže digitálnych fotografií a krátkych videí, ktorú každoročne vyhlásuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou Ministerstva školstva SR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *