Epické stretnutia na zelenom koberci (VIDEO)

Na tohtoročný turnaj vo futbale sa prihlásilo 57 družsiev v obci, celého regiónu Banátu, Belehradu a iných častí Srbska.

Jan Špringel

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *